บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เรียล โมโตสปอร์ต คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

SME National Award เป็นการประกวดระดับประเทศจัดขึ้นในทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 การประกวด SME National Award ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ทั้งการบริหารจัดการและการบริการต่างๆ การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)

 

เกณฑ์ในการประกวด สุดยอด SME National Award ครั้งที่ 13 นี้ มีเกณฑ์การตัดสินคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award หรือ TQA ทั้ง 7 หน่วย ประกอบไปด้วย

TQA ทั้ง 7 หน่วย

 1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
 3. การเน้นลูกค้าและตลาด
 4. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 6. การจัดการกระบวนการ
 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ สุดยอด SME National Award ครั้งที่ 13 จำนวน 67 รางวัล โดยในครั้งนี้มีการมอบรางวัลในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ visual media ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

และในครั้งนี้ได้รับเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้รับรางวัล และผู้ร่วมรับชมโดย คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)


ปาฐกถาพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ของภาครัฐบาลโดย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลโดย คุณมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ตามลำดับ

รางวัลประจำปีนี้ประกอบด้วยรางวัล สุดยอด SME National Award ครั้งที่ 13

 

 1. รางวัลสุดยอด SME 12 รางวัล
 2. รางวัล SME ดีเด่น 26 รางวัล
 3. รางวัล มาตรฐาน SME 15 รางวัล
 4. รางวัล SME New nomal 14 รางวัล

โดย บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งในเรื่องการขายและการบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13 และ รางวัล SME New nomal ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเราได้ประกอบธุรกิจตามมาตรฐานอย่างแท้จริง พัฒนาและต่อยอดจากสิ่งต่างๆ ที่ได้รับคำแนะนำเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอันสูงสุดที่เข้ามาใช้บริการกับเรา Real MotoSports 

 

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าประกวดในปี 2562 ถึง ปัจจุบันดังนี้

 

ครั้งที่ 11 รางวัล SME ดีเด่น ปี 2562

ครั้งที่ 12 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ SME New nomal ปี 2563

ครั้งที่ 13 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ SME New nomal ปี 2564 

Related posts

คุยกับเราผ่านทาง SOCIAL MEDIA

Follow Us

สนใจออกรถ Lambretta กับเรา